İLANLAR.RURUSYA'NIN EN GÜNCEL İLAN PORTALI  -  RUSYA'YA AÇILAN PENCERENİZ

RUSYA GENEL BİLGİLER

Türkiye Rusya Federasyonu Vize Uygulaması

Dünya giderek küçülmekte ve ülkelerarası ekonomik ve turistik amaçlı ziyaretler artmaktadır. Kuzeyimizde bulunan Rusya Federasyonu ile de ikili ticaret ve turistik amaçlı geziler gelişmektedir. Türk iş adamları Rusya Federasyonu’na giderek işyeri açarak veya Türkiye’de ürettikleri ürünleri satarak Türkiye-Rusya Federasyonu arasındaki ticari ilişkileri büyütmektedir. Türkiye’den Rusya Federasyonuna, Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye ziyaretler giderek yoğunluk kazanmaktadır. Her iki ülke arasında ihracat yapılmaktadır.

Rusya'nın Tarihi

Osmanlı Devleti Kırım’ı Rusların işgalinden kurtarmak için Sultan Birinci Abdülhamîd Han zamanında Rusya’ya altıncı sefer düzenlendi. Rus Çariçesi II. Katerina Avusturya İmparatoru II. Josef ile Bizans-Yunan projesinin tatbiki ve Osmanlı Devletinin parçalanması için ittifak yaptılar. Avusturya’nın, Rusya müttefiki olarak Osmanlı Devletine savaş açması üzerine, Osmanlı askeri iki cephede harbetmek mecburiyetinde kaldı. Osmanlı Devleti ateşli silahları ellerinde bulunduran Yeniçerinin sebep olduğu bozgunla ağır yenilgiye uğradı. Önce Avusturya ile 1791 Ağustosunda Ziştovi Sulhü imzalanarak Belgrad geri alındı. Ruslarla devam eden harp 9 Ocak 1792 tarihinde imzalanan Yaş Antlaşmasıyla sona erdi ve Kırım Hanlığının tamamen Rusya hakimiyetine girmesi kabul edildi.

Rusya'nın Fizikî Yapısı

Rusya Federasyonu, toprak bakımından dünyanın en büyük ülkesidir. Yaklaşık 17.075.000 km2lik bir yüzölçümüne sahiptir. Bu kadar geniş olan ülke Asya kıtasının büyük bir bölümüyle, Doğu Avrupa topraklarının bir kısmını ihtiva etmektedir. Ülkenin 30° batı boylamı ve 170° doğu boylamları arasında 14 boylam dilimi ve 0° kuzey ve 45° kuzey enlemleri arasında 4 enlem dairesi üzerinden geçer. Avrupa topraklarında saat yirmi dörtken Bering Boğazında saat öğleden önce on birdir.

Rusya'nın iklimi ve Tabii kaynakları

İklimi
Rusya Federasyonunun umûmî olarak iklimi kışları aşırı soğuk ve yazları sıcak ve kurak geçen kara iklimidir. Fakat geniş toprakların hepsinde aynı iklim görülmez. Bu bakımdan Rusya dört iklim bölgesine ayrılabilir: Kuzeyden güneye olmak üzere Soğuk-Tundra, Nemli Ormanlık (Tayga), Sıcak ve Çöl ile Astropikal İklim kuşaklarıdır.

Rusya'da Nüfus ve Sosyal Hayat, Siyasî Hayat

Nüfus ve Sosyal Hayat
Milletler: Rusya Federasyonunun nüfûsu yaklaşık olarak 145.300.000’dir. Yüzölçümüne göre nüfûsu azdır. Nüfus yoğunluğu 9 kişi civarında olup, nüfus artışı % 1’dir. Nüfûsun % 65’i şehirlerde yaşar.

Rusya Ekonomisi ve Ordusu

Ekonomi

Rusya Federasyonu’nun ekonomisi tarım, sanayi, ormancılık ve hayvancılığa dayalıdır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kurulan Rusya ve diğer cumhûriyetlerde büyük bir ekonomik kriz yaşanmaktadır (1994).

 

BaşlatÖnceki12SonrakiSon Sayfa 1 Toplam 2